Buyuden


22,234

ข้อมูลการ์ตูน Buyuden

ชื่ออื่นๆ : Buyuuden

สถาณะ : ยังไม่จบ

ปีที่ออก : 2011

เรื่องย่อ :

ชายหนุ่มผู้ที่เก่งไปทุกเรื่อง รู้สึกเซงกับชีวิต ที่มีแต่เรื่องน่าเบื่อ กลับต้องเปลี่ยนไป เมื่อไปตกหลุมรักกับผู้หญิงที่ชื่นชอบกีฬาชกมวย

อ่าน Buyuden, อ่านการ์ตูน Buyuden, อ่านการ์ตูนออนไลน์ Buyuden, มังงะ Buyuden, Buyuden TH อัพเดทล่าสุด, Buyuden manga, Buyuden แปลไทย, Buyuden ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 ตอนที่ 3 4567891011121314151617181920, Buyuden ch. 1 ch. 2 ch. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16..., Buyuuden
*** อุปกรณ์พกพา สามารถเลื่อนตาราง ซ้าย-ขวา ได้
ตอน วันที่ลง จำนวนคนอ่าน
อ่าน Buyuden ตอนที่ 78 TH แปลไทย46 เดือน ที่แล้ว1367
อ่าน Buyuden ตอนที่ 77 TH แปลไทย46 เดือน ที่แล้ว1013
อ่าน Buyuden ตอนที่ 76 TH แปลไทย46 เดือน ที่แล้ว693
อ่าน Buyuden ตอนที่ 75 TH แปลไทย46 เดือน ที่แล้ว686
อ่าน Buyuden ตอนที่ 74 TH แปลไทย46 เดือน ที่แล้ว633
อ่าน Buyuden ตอนที่ 73 TH แปลไทย46 เดือน ที่แล้ว701
อ่าน Buyuden ตอนที่ 72 TH แปลไทย46 เดือน ที่แล้ว694
อ่าน Buyuden ตอนที่ 71 TH แปลไทย46 เดือน ที่แล้ว626
อ่าน Buyuden ตอนที่ 70 TH แปลไทย46 เดือน ที่แล้ว701
อ่าน Buyuden ตอนที่ 69 TH แปลไทย46 เดือน ที่แล้ว660
อ่าน Buyuden ตอนที่ 68 TH แปลไทย46 เดือน ที่แล้ว650
อ่าน Buyuden ตอนที่ 67 TH แปลไทย46 เดือน ที่แล้ว592
อ่าน Buyuden ตอนที่ 66 TH แปลไทย46 เดือน ที่แล้ว613
อ่าน Buyuden ตอนที่ 65 TH แปลไทย46 เดือน ที่แล้ว721
อ่าน Buyuden ตอนที่ 64 TH แปลไทย46 เดือน ที่แล้ว627
อ่าน Buyuden ตอนที่ 63 TH แปลไทย46 เดือน ที่แล้ว656
อ่าน Buyuden ตอนที่ 62 TH แปลไทย46 เดือน ที่แล้ว631
อ่าน Buyuden ตอนที่ 61 TH แปลไทย46 เดือน ที่แล้ว717
อ่าน Buyuden ตอนที่ 60 TH แปลไทย46 เดือน ที่แล้ว745
อ่าน Buyuden ตอนที่ 59 TH แปลไทย46 เดือน ที่แล้ว689
อ่าน Buyuden ตอนที่ 58 TH แปลไทย46 เดือน ที่แล้ว734
อ่าน Buyuden ตอนที่ 57 TH แปลไทย46 เดือน ที่แล้ว723
อ่าน Buyuden ตอนที่ 56 TH แปลไทย46 เดือน ที่แล้ว703
อ่าน Buyuden ตอนที่ 55 TH แปลไทย46 เดือน ที่แล้ว707
อ่าน Buyuden ตอนที่ 54 TH แปลไทย46 เดือน ที่แล้ว753
อ่าน Buyuden ตอนที่ 53 TH แปลไทย46 เดือน ที่แล้ว793
อ่าน Buyuden ตอนที่ 52 TH แปลไทย46 เดือน ที่แล้ว791
อ่าน Buyuden ตอนที่ 51 TH แปลไทย46 เดือน ที่แล้ว703
อ่าน Buyuden ตอนที่ 50 TH แปลไทย46 เดือน ที่แล้ว859
อ่าน Buyuden ตอนที่ 49 TH แปลไทย46 เดือน ที่แล้ว716
อ่าน Buyuden ตอนที่ 48 TH แปลไทย46 เดือน ที่แล้ว684
อ่าน Buyuden ตอนที่ 47 TH แปลไทย46 เดือน ที่แล้ว716
อ่าน Buyuden ตอนที่ 46 TH แปลไทย46 เดือน ที่แล้ว675
อ่าน Buyuden ตอนที่ 45 TH แปลไทย46 เดือน ที่แล้ว724
อ่าน Buyuden ตอนที่ 44 TH แปลไทย46 เดือน ที่แล้ว806
อ่าน Buyuden ตอนที่ 43 TH แปลไทย46 เดือน ที่แล้ว666
อ่าน Buyuden ตอนที่ 42 TH แปลไทย46 เดือน ที่แล้ว763
อ่าน Buyuden ตอนที่ 41 TH แปลไทย46 เดือน ที่แล้ว864
อ่าน Buyuden ตอนที่ 40 TH แปลไทย46 เดือน ที่แล้ว778
อ่าน Buyuden ตอนที่ 39 TH แปลไทย46 เดือน ที่แล้ว663
อ่าน Buyuden ตอนที่ 38 TH แปลไทย46 เดือน ที่แล้ว812
อ่าน Buyuden ตอนที่ 37 TH แปลไทย46 เดือน ที่แล้ว754
อ่าน Buyuden ตอนที่ 36 TH แปลไทย46 เดือน ที่แล้ว689
อ่าน Buyuden ตอนที่ 35 TH แปลไทย46 เดือน ที่แล้ว685
อ่าน Buyuden ตอนที่ 34 TH แปลไทย46 เดือน ที่แล้ว649
อ่าน Buyuden ตอนที่ 33 TH แปลไทย46 เดือน ที่แล้ว720
อ่าน Buyuden ตอนที่ 32 TH แปลไทย46 เดือน ที่แล้ว662
อ่าน Buyuden ตอนที่ 31 TH แปลไทย46 เดือน ที่แล้ว884
อ่าน Buyuden ตอนที่ 30 TH แปลไทย46 เดือน ที่แล้ว768
อ่าน Buyuden ตอนที่ 29 TH แปลไทย46 เดือน ที่แล้ว743
อ่าน Buyuden ตอนที่ 28 TH แปลไทย46 เดือน ที่แล้ว909
อ่าน Buyuden ตอนที่ 27 TH แปลไทย46 เดือน ที่แล้ว710
อ่าน Buyuden ตอนที่ 26 TH แปลไทย46 เดือน ที่แล้ว764
อ่าน Buyuden ตอนที่ 25 TH แปลไทย46 เดือน ที่แล้ว740
อ่าน Buyuden ตอนที่ 24 TH แปลไทย46 เดือน ที่แล้ว689
อ่าน Buyuden ตอนที่ 23 TH แปลไทย46 เดือน ที่แล้ว791
อ่าน Buyuden ตอนที่ 22 TH แปลไทย46 เดือน ที่แล้ว725
อ่าน Buyuden ตอนที่ 21 TH แปลไทย46 เดือน ที่แล้ว743
อ่าน Buyuden ตอนที่ 20 TH แปลไทย46 เดือน ที่แล้ว758
อ่าน Buyuden ตอนที่ 19 TH แปลไทย46 เดือน ที่แล้ว912
อ่าน Buyuden ตอนที่ 18 TH แปลไทย46 เดือน ที่แล้ว711
อ่าน Buyuden ตอนที่ 17 TH แปลไทย46 เดือน ที่แล้ว805
อ่าน Buyuden ตอนที่ 16 TH แปลไทย46 เดือน ที่แล้ว827
อ่าน Buyuden ตอนที่ 15 TH แปลไทย46 เดือน ที่แล้ว839
อ่าน Buyuden ตอนที่ 14 TH แปลไทย46 เดือน ที่แล้ว793
อ่าน Buyuden ตอนที่ 13 TH แปลไทย46 เดือน ที่แล้ว901
อ่าน Buyuden ตอนที่ 12 TH แปลไทย46 เดือน ที่แล้ว973
อ่าน Buyuden ตอนที่ 11 TH แปลไทย46 เดือน ที่แล้ว927
อ่าน Buyuden ตอนที่ 10 TH แปลไทย46 เดือน ที่แล้ว1117
อ่าน Buyuden ตอนที่ 9 TH แปลไทย46 เดือน ที่แล้ว1238
อ่าน Buyuden ตอนที่ 8 TH แปลไทย46 เดือน ที่แล้ว1247
อ่าน Buyuden ตอนที่ 7 TH แปลไทย46 เดือน ที่แล้ว1349
อ่าน Buyuden ตอนที่ 6 TH แปลไทย46 เดือน ที่แล้ว1385
อ่าน Buyuden ตอนที่ 5 TH แปลไทย46 เดือน ที่แล้ว1521
อ่าน Buyuden ตอนที่ 4 TH แปลไทย46 เดือน ที่แล้ว1456
อ่าน Buyuden ตอนที่ 3 TH แปลไทย46 เดือน ที่แล้ว1556
อ่าน Buyuden ตอนที่ 2 TH แปลไทย46 เดือน ที่แล้ว1887
อ่าน Buyuden ตอนที่ 1 TH แปลไทย46 เดือน ที่แล้ว4016

แสดงความคิดเห็น