Green Worldz


64,290

ข้อมูลการ์ตูน Green Worldz

ชื่ออื่นๆ : GREEN WORLDZ

สถาณะ : ยังไม่จบ

ปีที่ออก : 2013

เรื่องย่อ :

ปี 20xx เผ่าพันธุ์พืชได้ปกคลุมและทำลายมนุษยชาติ เหล่าผู้รอดชีวิตได้อาศัยอยู่ในทางเดินรถไฟใต้ดิน เรื่องราวการผจญภัยของนักเรียนนามว่าอากิระจะเป็นอย่างไรโปรดติดตาม..

อ่าน Green Worldz, อ่านการ์ตูน Green Worldz, อ่านการ์ตูนออนไลน์ Green Worldz, มังงะ Green Worldz, Green Worldz TH อัพเดทล่าสุด, Green Worldz manga, Green Worldz แปลไทย, Green Worldz ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 ตอนที่ 3 4567891011121314151617181920, Green Worldz ch. 1 ch. 2 ch. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16..., GREEN WORLDZ
*** อุปกรณ์พกพา สามารถเลื่อนตาราง ซ้าย-ขวา ได้
ตอน วันที่ลง จำนวนคนอ่าน
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 67 TH แปลไทย28 เดือน ที่แล้ว10101
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 66 TH แปลไทย28 เดือน ที่แล้ว5157
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 65 TH แปลไทย28 เดือน ที่แล้ว4976
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 64 TH แปลไทย28 เดือน ที่แล้ว5014
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 63 TH แปลไทย28 เดือน ที่แล้ว6626
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 62 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว12325
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 61 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว6621
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 60 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว5941
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 59 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว5451
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 58 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว5026
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 57 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว4877
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 56 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว5039
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 55 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว6019
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 54 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว5622
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 53 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว5082
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 52 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว5050
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 51 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว5032
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 50 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว5383
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 49 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว4432
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 48 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว4457
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 47 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว5551
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 46 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว5184
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 45 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว7448
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 44 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว11435
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 43 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว8059
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 42 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว6967
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 41 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว7162
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 40 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว7962
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 39 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว7144
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 38 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว7012
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 37 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว7297
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 36 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว6920
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 35 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว7567
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 34 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว7090
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 33 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว7022
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 32 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว7695
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 31 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว7618
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 30 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว8205
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 29 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว7588
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 28 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว7521
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 27 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว8104
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 26 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว8135
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 25 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว8027
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 24 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว7988
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 23 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว7723
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 22 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว7618
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 21 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว7781
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 20 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว7759
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 19 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว7635
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 18 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว7850
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 17 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว7546
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 16 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว7591
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 15 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว7729
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 14 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว7579
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 13 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว8142
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 12 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว7587
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 11 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว7615
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 10 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว8612
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 9 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว8387
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 8 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว9221
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 7 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว9033
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 6 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว9074
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 5 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว9312
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 4 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว9553
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 3 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว10307
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 2 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว11393
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 1 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว17241

แสดงความคิดเห็น