Path A waY


272,700

ข้อมูลการ์ตูน Path A waY

ชื่ออื่นๆ : -

สถาณะ : จบ

ปีที่ออก : 2014

เรื่องย่อ :

ในยุคอนาคต มนุษยชาติได้ค้นพบ "The path" เทคโนโลยีที่สามารถส่งคนไปดวงดาวต่างๆได้ทั่วจักรวาล "เรค ไรเซนส์" นักเรียนที่เป็นเหมือนนักเรียนทั่วไปที่มีความฝันว่าจะผ่านการทดสอบและได้มีสิทธิในการเดินทางใน "The Path" โชคชะตากลับทำให้เขาได้เข้าไปพัวพันกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่จะเปลี่ยนประวัติศาสตร์ของทุกอารยธรรม ทุกเผ่าพันธุ์ และประวัติศาสตร์ของจักรวาลไปตลอดกาล

อ่าน Path A waY, อ่านการ์ตูน Path A waY, อ่านการ์ตูนออนไลน์ Path A waY, มังงะ Path A waY, Path A waY TH อัพเดทล่าสุด, Path A waY manga, Path A waY แปลไทย, Path A waY ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 ตอนที่ 3 4567891011121314151617181920, Path A waY ch. 1 ch. 2 ch. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16..., -
*** อุปกรณ์พกพา สามารถเลื่อนตาราง ซ้าย-ขวา ได้
ตอน วันที่ลง จำนวนคนอ่าน
อ่าน Path A waY ตอนที่ 137 TH แปลไทย3 วัน ที่แล้ว884
อ่าน Path A waY ตอนที่ 136 TH แปลไทย3 อาทิตย์ ที่แล้ว1277
อ่าน Path A waY ตอนที่ 135 TH แปลไทย2 เดือน ที่แล้ว1171
อ่าน Path A waY ตอนที่ 134 TH แปลไทย3 เดือน ที่แล้ว1971
อ่าน Path A waY ตอนที่ 133 TH แปลไทย3 เดือน ที่แล้ว1822
อ่าน Path A waY ตอนที่ 132 TH แปลไทย3 เดือน ที่แล้ว1980
อ่าน Path A waY ตอนที่ 131 TH แปลไทย5 เดือน ที่แล้ว2367
อ่าน Path A waY ตอนที่ 130 TH แปลไทย5 เดือน ที่แล้ว2178
อ่าน Path A waY ตอนที่ 129 TH แปลไทย5 เดือน ที่แล้ว1979
อ่าน Path A waY ตอนที่ 128 TH แปลไทย6 เดือน ที่แล้ว2470
อ่าน Path A waY ตอนที่ 127 TH แปลไทย7 เดือน ที่แล้ว2249
อ่าน Path A waY ตอนที่ 126 TH แปลไทย7 เดือน ที่แล้ว2390
อ่าน Path A waY ตอนที่ 125 TH แปลไทย7 เดือน ที่แล้ว2645
อ่าน Path A waY ตอนที่ 124 TH แปลไทย8 เดือน ที่แล้ว2693
อ่าน Path A waY ตอนที่ 123 TH แปลไทย9 เดือน ที่แล้ว2890
อ่าน Path A waY ตอนที่ 122 TH แปลไทย10 เดือน ที่แล้ว4033
อ่าน Path A waY ตอนที่ 121 TH แปลไทย11 เดือน ที่แล้ว3442
อ่าน Path A waY ตอนที่ 120 TH แปลไทย11 เดือน ที่แล้ว3182
อ่าน Path A waY ตอนที่ 119 TH แปลไทย11 เดือน ที่แล้ว4251
อ่าน Path A waY ตอนที่ 118 END TH แปลไทย12 เดือน ที่แล้ว6892
อ่าน Path A waY ตอนที่ 117 TH แปลไทย12 เดือน ที่แล้ว5465
อ่าน Path A waY ตอนที่ 116 TH แปลไทย12 เดือน ที่แล้ว6376
อ่าน Path A waY ตอนที่ 115 TH แปลไทย13 เดือน ที่แล้ว6369
อ่าน Path A waY ตอนที่ 114 TH แปลไทย14 เดือน ที่แล้ว4978
อ่าน Path A waY ตอนที่ 113 TH แปลไทย14 เดือน ที่แล้ว4709
อ่าน Path A waY ตอนที่ 112 TH แปลไทย14 เดือน ที่แล้ว4613
อ่าน Path A waY ตอนที่ 111 TH แปลไทย15 เดือน ที่แล้ว5172
อ่าน Path A waY ตอนที่ 110 TH แปลไทย15 เดือน ที่แล้ว5088
อ่าน Path A waY ตอนที่ 109 TH แปลไทย15 เดือน ที่แล้ว4210
อ่าน Path A waY ตอนที่ 108 TH แปลไทย16 เดือน ที่แล้ว5357
อ่าน Path A waY ตอนที่ 107 TH แปลไทย16 เดือน ที่แล้ว4740
อ่าน Path A waY ตอนที่ 106 TH แปลไทย17 เดือน ที่แล้ว6389
อ่าน Path A waY ตอนที่ 105 TH แปลไทย18 เดือน ที่แล้ว5584
อ่าน Path A waY ตอนที่ 104 TH แปลไทย18 เดือน ที่แล้ว3923
อ่าน Path A waY ตอนที่ 103 TH แปลไทย19 เดือน ที่แล้ว5647
อ่าน Path A waY ตอนที่ 102 TH แปลไทย20 เดือน ที่แล้ว6302
อ่าน Path A waY ตอนที่ 101 TH แปลไทย20 เดือน ที่แล้ว6122
อ่าน Path A waY ตอนที่ 100 TH แปลไทย21 เดือน ที่แล้ว6314
อ่าน Path A waY ตอนที่ 99 TH แปลไทย21 เดือน ที่แล้ว5725
อ่าน Path A waY ตอนที่ 98 TH แปลไทย22 เดือน ที่แล้ว6084
อ่าน Path A waY ตอนที่ 97 TH แปลไทย23 เดือน ที่แล้ว5501
อ่าน Path A waY ตอนที่ 96 TH แปลไทย23 เดือน ที่แล้ว4866
อ่าน Path A waY ตอนที่ 95 TH แปลไทย23 เดือน ที่แล้ว4829
อ่าน Path A waY ตอนที่ 94 TH แปลไทย25 เดือน ที่แล้ว7138
อ่าน Path A waY ตอนที่ 93 (End) TH แปลไทย25 เดือน ที่แล้ว9229
อ่าน Path A waY ตอนที่ 92 TH แปลไทย25 เดือน ที่แล้ว5439
อ่าน Path A waY ตอนที่ 91 TH แปลไทย26 เดือน ที่แล้ว7170
อ่าน Path A waY ตอนที่ 90 TH แปลไทย27 เดือน ที่แล้ว7247
อ่าน Path A waY ตอนที่ 89 TH แปลไทย27 เดือน ที่แล้ว7665
อ่าน Path A waY ตอนที่ 88 TH แปลไทย28 เดือน ที่แล้ว6869
อ่าน Path A waY ตอนที่ 87 TH แปลไทย28 เดือน ที่แล้ว7886
อ่าน Path A waY ตอนที่ 86 TH แปลไทย28 เดือน ที่แล้ว8181
อ่าน Path A waY ตอนที่ 85 TH แปลไทย28 เดือน ที่แล้ว7343
อ่าน Path A waY ตอนที่ 84 TH แปลไทย28 เดือน ที่แล้ว14847
อ่าน Path A waY ตอนที่ 83 TH แปลไทย30 เดือน ที่แล้ว10447
อ่าน Path A waY ตอนที่ 82 TH แปลไทย31 เดือน ที่แล้ว9353
อ่าน Path A waY ตอนที่ 81 TH แปลไทย31 เดือน ที่แล้ว9571
อ่าน Path A waY ตอนที่ 80 TH แปลไทย32 เดือน ที่แล้ว9868
อ่าน Path A waY ตอนที่ 79 TH แปลไทย32 เดือน ที่แล้ว7518
อ่าน Path A waY ตอนที่ 78 TH แปลไทย32 เดือน ที่แล้ว8390
อ่าน Path A waY ตอนที่ 77 TH แปลไทย33 เดือน ที่แล้ว9512
อ่าน Path A waY ตอนที่ 76 TH แปลไทย33 เดือน ที่แล้ว8246
อ่าน Path A waY ตอนที่ 75 TH แปลไทย33 เดือน ที่แล้ว8948
อ่าน Path A waY ตอนที่ 74 TH แปลไทย34 เดือน ที่แล้ว10812
อ่าน Path A waY ตอนที่ 73 TH แปลไทย34 เดือน ที่แล้ว10812
อ่าน Path A waY ตอนที่ 72 TH แปลไทย34 เดือน ที่แล้ว11073
อ่าน Path A waY ตอนที่ 71 TH แปลไทย35 เดือน ที่แล้ว10644
อ่าน Path A waY ตอนที่ 70 TH แปลไทย35 เดือน ที่แล้ว11509
อ่าน Path A waY ตอนที่ 69 TH แปลไทย35 เดือน ที่แล้ว9580
อ่าน Path A waY ตอนที่ 68 TH แปลไทย36 เดือน ที่แล้ว12437
อ่าน Path A waY ตอนที่ 67 TH แปลไทย36 เดือน ที่แล้ว13773
อ่าน Path A waY ตอนที่ 66 TH แปลไทย36 เดือน ที่แล้ว12013
อ่าน Path A waY ตอนที่ 65 TH แปลไทย37 เดือน ที่แล้ว12579
อ่าน Path A waY ตอนที่ 64 TH แปลไทย37 เดือน ที่แล้ว11853
อ่าน Path A waY ตอนที่ 63 TH แปลไทย37 เดือน ที่แล้ว11828
อ่าน Path A waY ตอนที่ 62 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว11669
อ่าน Path A waY ตอนที่ 61 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว12668
อ่าน Path A waY ตอนที่ 60 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว11666
อ่าน Path A waY ตอนที่ 59 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว10969
อ่าน Path A waY ตอนที่ 58 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว10913
อ่าน Path A waY ตอนที่ 57 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว11369
อ่าน Path A waY ตอนที่ 56 TH แปลไทย40 เดือน ที่แล้ว19121
อ่าน Path A waY ตอนที่ 55 TH แปลไทย40 เดือน ที่แล้ว12850
อ่าน Path A waY ตอนที่ 54 TH แปลไทย40 เดือน ที่แล้ว12244
อ่าน Path A waY ตอนที่ 53 TH แปลไทย40 เดือน ที่แล้ว11952
อ่าน Path A waY ตอนที่ 52 TH แปลไทย41 เดือน ที่แล้ว11933
อ่าน Path A waY ตอนที่ 51 TH แปลไทย41 เดือน ที่แล้ว11956
อ่าน Path A waY ตอนที่ 50 TH แปลไทย41 เดือน ที่แล้ว12788
อ่าน Path A waY ตอนที่ 49 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว11993
อ่าน Path A waY ตอนที่ 48 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว12468
อ่าน Path A waY ตอนที่ 47 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว13529
อ่าน Path A waY ตอนที่ 46 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว13738
อ่าน Path A waY ตอนที่ 45 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว14387
อ่าน Path A waY ตอนที่ 44 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว14700
อ่าน Path A waY ตอนที่ 43 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว14938
อ่าน Path A waY ตอนที่ 42 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว15793
อ่าน Path A waY ตอนที่ 41 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว14619
อ่าน Path A waY ตอนที่ 40 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว15114
อ่าน Path A waY ตอนที่ 39 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว14305
อ่าน Path A waY ตอนที่ 38 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว13098
อ่าน Path A waY ตอนที่ 37 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว13707
อ่าน Path A waY ตอนที่ 36 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว14657
อ่าน Path A waY ตอนที่ 35 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว14722
อ่าน Path A waY ตอนที่ 34 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว14753
อ่าน Path A waY ตอนที่ 33 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว13989
อ่าน Path A waY ตอนที่ 32 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว14265
อ่าน Path A waY ตอนที่ 31 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว14247
อ่าน Path A waY ตอนที่ 30 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว14652
อ่าน Path A waY ตอนที่ 29 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว13723
อ่าน Path A waY ตอนที่ 28 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว14042
อ่าน Path A waY ตอนที่ 27 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว14186
อ่าน Path A waY ตอนที่ 26 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว15145
อ่าน Path A waY ตอนที่ 25 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว17525
อ่าน Path A waY ตอนที่ 24 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว17519
อ่าน Path A waY ตอนที่ 23 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว12687
อ่าน Path A waY ตอนที่ 22 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว12703
อ่าน Path A waY ตอนที่ 21 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว11838
อ่าน Path A waY ตอนที่ 20 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว12603
อ่าน Path A waY ตอนที่ 19 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว13182
อ่าน Path A waY ตอนที่ 18 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว11842
อ่าน Path A waY ตอนที่ 17 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว12098
อ่าน Path A waY ตอนที่ 16 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว11942
อ่าน Path A waY ตอนที่ 15 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว12499
อ่าน Path A waY ตอนที่ 14 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว11927
อ่าน Path A waY ตอนที่ 13 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว12381
อ่าน Path A waY ตอนที่ 12 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว16534
อ่าน Path A waY ตอนที่ 11 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว13566
อ่าน Path A waY ตอนที่ 10 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว15095
อ่าน Path A waY ตอนที่ 9 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว15074
อ่าน Path A waY ตอนที่ 8 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว14983
อ่าน Path A waY ตอนที่ 7 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว14931
อ่าน Path A waY ตอนที่ 6 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว16087
อ่าน Path A waY ตอนที่ 5 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว15981
อ่าน Path A waY ตอนที่ 4 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว16266
อ่าน Path A waY ตอนที่ 3 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว18804
อ่าน Path A waY ตอนที่ 2 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว22315
อ่าน Path A waY ตอนที่ 1 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว62855

แสดงความคิดเห็น