Shen Yin Wang Zuo


682,465

ข้อมูลการ์ตูน Shen Yin Wang Zuo

ชื่ออื่นๆ : -

สถาณะ : ยังไม่จบ

ปีที่ออก : 2015

เรื่องย่อ :

ในระหว่างที่พวกปีศาจนั้นลุกฮือ แล้วมนุษย์ชาติก็ใกล้สูญพันธุ์ วิหารทั้งหกจึงได้ลุกขึ้นเพื่อปกป้องมนุษย์ชาติ เด็กหนุ่มผู้หนึ่งได้เข้าร่วมที่จะฝึกฝนให้เป็นอัศวินกับวิหารเพื่อที่จะช่วยแม่ของเขาไว้ ในการผจญภัยของเขานั้นเขาจะสามารถที่จะทะยานเป็นอัศวินที่แข็งแกร่งที่สุดแล้วครองบัลลังค์ในยุคที่มีการก่อกวนจากโลกของวิหารและปีศาจได้หรือไม่?

อ่าน Shen Yin Wang Zuo, อ่านการ์ตูน Shen Yin Wang Zuo, อ่านการ์ตูนออนไลน์ Shen Yin Wang Zuo, มังงะ Shen Yin Wang Zuo, Shen Yin Wang Zuo TH อัพเดทล่าสุด, Shen Yin Wang Zuo manga, Shen Yin Wang Zuo แปลไทย, Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 ตอนที่ 3 4567891011121314151617181920, Shen Yin Wang Zuo ch. 1 ch. 2 ch. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16..., -
*** อุปกรณ์พกพา สามารถเลื่อนตาราง ซ้าย-ขวา ได้
ตอน วันที่ลง จำนวนคนอ่าน
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 126.3 (88.3) TH แปลไทย16 ชั่วโมง ที่แล้ว0
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 126.2 (88.2) TH แปลไทย16 ชั่วโมง ที่แล้ว0
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 126.1 (88.1) TH แปลไทย2 วัน ที่แล้ว0
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 125.3 (87.3) TH แปลไทย5 วัน ที่แล้ว0
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 125.2 (87.2) TH แปลไทย5 วัน ที่แล้ว0
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 125.1 (87.1) TH แปลไทย1 อาทิตย์ ที่แล้ว0
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 124.3 (86.3) TH แปลไทย1 อาทิตย์ ที่แล้ว0
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 124.2 (86.2) TH แปลไทย1 อาทิตย์ ที่แล้ว0
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 124.1 (86.1) TH แปลไทย1 อาทิตย์ ที่แล้ว0
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 123.3 (85.3) TH แปลไทย1 อาทิตย์ ที่แล้ว0
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 123.2 (85.2) TH แปลไทย1 อาทิตย์ ที่แล้ว0
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 123.1 (85.1) TH แปลไทย2 อาทิตย์ ที่แล้ว0
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 122.3 (84.3) TH แปลไทย2 อาทิตย์ ที่แล้ว0
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 122.2 (84.2) TH แปลไทย2 อาทิตย์ ที่แล้ว0
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 122 (84.1) TH แปลไทย2 อาทิตย์ ที่แล้ว0
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 121.3 (83.3) TH แปลไทย4 อาทิตย์ ที่แล้ว0
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 121.2 (83.2) TH แปลไทย4 อาทิตย์ ที่แล้ว0
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 121.1 (83.1) TH แปลไทย4 อาทิตย์ ที่แล้ว0
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 120 (82) TH แปลไทย17 เดือน ที่แล้ว20788
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 119 (81) TH แปลไทย20 เดือน ที่แล้ว42126
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 118 (80) TH แปลไทย21 เดือน ที่แล้ว28303
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 117 (79) TH แปลไทย23 เดือน ที่แล้ว38980
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 116 (78) TH แปลไทย23 เดือน ที่แล้ว22675
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 115 (77) TH แปลไทย23 เดือน ที่แล้ว21536
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 114 (76.5) TH แปลไทย24 เดือน ที่แล้ว21400
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 114 (76) TH แปลไทย24 เดือน ที่แล้ว24906
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 113 (75) TH แปลไทย24 เดือน ที่แล้ว23064
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 112 (74) TH แปลไทย24 เดือน ที่แล้ว22844
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 111 (73) TH แปลไทย25 เดือน ที่แล้ว23872
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 110 (72) TH แปลไทย25 เดือน ที่แล้ว25385
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 109 (71) TH แปลไทย25 เดือน ที่แล้ว24780
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 108 (70) TH แปลไทย26 เดือน ที่แล้ว21925
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 107 (69) TH แปลไทย26 เดือน ที่แล้ว21901
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 105 (67) TH แปลไทย27 เดือน ที่แล้ว35320
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 104 (66) TH แปลไทย29 เดือน ที่แล้ว32857
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 103 (65) TH แปลไทย22 เดือน ที่แล้ว7619
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 102 (64) TH แปลไทย22 เดือน ที่แล้ว7699
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 101 (63) TH แปลไทย29 เดือน ที่แล้ว49353
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 100 (62) TH แปลไทย35 เดือน ที่แล้ว44297
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 99 TH แปลไทย36 เดือน ที่แล้ว41309
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 98 TH แปลไทย36 เดือน ที่แล้ว39392
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 97 TH แปลไทย37 เดือน ที่แล้ว36177
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 96 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว39262
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 95 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว43709
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 94 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว38850
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 93 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว36499
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 92 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว38956
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 91 TH แปลไทย40 เดือน ที่แล้ว44130
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 90 TH แปลไทย41 เดือน ที่แล้ว44109
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 89 TH แปลไทย41 เดือน ที่แล้ว37162
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 88 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว43913
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 87 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว40405
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 86 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว39095
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 84 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว41622
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 83 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว40836
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 82 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว46469
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 81 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว43028
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 80 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว44616
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 79 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว40413
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 78 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว43007
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 76-77 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว39908
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 74-75 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว37882
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 72-73 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว37631
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 70-71 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว39299
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 106 (68) TH แปลไทย26 เดือน ที่แล้ว10029
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 68-69 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว38176
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 66-67 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว37838
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 64-65 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว39435
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 62-63 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว40948
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 60-61 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว40933
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 58-59 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว39556
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 56-57 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว41420
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 54-55 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว41375
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 52-53 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว41237
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 50-51 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว43391
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 48-49 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว39055
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 46-47 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว42267
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 44-45 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว46057
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 42-43 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว40636
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 40-41 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว41661
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 38-39 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว41616
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 83 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว26292
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 36-37 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว41372
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 34-35 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว43289
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 32-33 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว41227
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 30-31 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว106621
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 29 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว43870
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 28 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว40087
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 27 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว38919
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 26 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว39314
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 25 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว40920
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 24 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว39422
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 23 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว39153
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 22 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว43464
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 21 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว40680
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 20 TH แปลไทย46 เดือน ที่แล้ว43097
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 19 TH แปลไทย46 เดือน ที่แล้ว39399
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 18 TH แปลไทย46 เดือน ที่แล้ว38678
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 17 TH แปลไทย46 เดือน ที่แล้ว40500
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 16 TH แปลไทย46 เดือน ที่แล้ว42799
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 15 TH แปลไทย46 เดือน ที่แล้ว42959
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 14 TH แปลไทย46 เดือน ที่แล้ว43021
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 13 TH แปลไทย46 เดือน ที่แล้ว43138
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 12 TH แปลไทย46 เดือน ที่แล้ว44256
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 11 TH แปลไทย46 เดือน ที่แล้ว43784
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 10 TH แปลไทย49 เดือน ที่แล้ว45849
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 9 TH แปลไทย49 เดือน ที่แล้ว39384
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 8 TH แปลไทย49 เดือน ที่แล้ว39183
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 7 TH แปลไทย49 เดือน ที่แล้ว43363
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 6 TH แปลไทย49 เดือน ที่แล้ว43534
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 5 TH แปลไทย49 เดือน ที่แล้ว44066
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 4 TH แปลไทย49 เดือน ที่แล้ว43268
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 3 TH แปลไทย49 เดือน ที่แล้ว45947
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 2 TH แปลไทย49 เดือน ที่แล้ว49047
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 1 TH แปลไทย49 เดือน ที่แล้ว69009
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 0 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว63820

แสดงความคิดเห็น