Zai x 10


23,917

ข้อมูลการ์ตูน Zai x 10

ชื่ออื่นๆ : Zaix10, Juuzai, Zaijuu, Jyuzai

สถาณะ : ยังไม่จบ

ปีที่ออก : 2013

เรื่องย่อ :

ผลงานใหม่ของ Yamauchi Yasunobu ผู้เขียนเรื่อง Danshi Koukousei no Nichijou หรือ วันๆ ของพวกผมก็งี้แหละ โดยเขียนสโลแกนของเรื่องเอาไว้ว่าจะเกี่ยวข้องกับคดีอาชญากรรมในรูปแบบต่างๆ

อ่าน Zai x 10, อ่านการ์ตูน Zai x 10, อ่านการ์ตูนออนไลน์ Zai x 10, มังงะ Zai x 10, Zai x 10 TH อัพเดทล่าสุด, Zai x 10 manga, Zai x 10 แปลไทย, Zai x 10 ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 ตอนที่ 3 4567891011121314151617181920, Zai x 10 ch. 1 ch. 2 ch. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16..., Zaix10, Juuzai, Zaijuu, Jyuzai
*** อุปกรณ์พกพา สามารถเลื่อนตาราง ซ้าย-ขวา ได้
ตอน วันที่ลง จำนวนคนอ่าน
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 46 TH แปลไทย49 เดือน ที่แล้ว2091
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 45 TH แปลไทย17 เดือน ที่แล้ว1422
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 44 TH แปลไทย17 เดือน ที่แล้ว1362
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 43 TH แปลไทย17 เดือน ที่แล้ว1373
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 42 TH แปลไทย49 เดือน ที่แล้ว1350
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 41 TH แปลไทย49 เดือน ที่แล้ว1262
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 40 TH แปลไทย49 เดือน ที่แล้ว1315
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 39 TH แปลไทย17 เดือน ที่แล้ว1363
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 38 TH แปลไทย17 เดือน ที่แล้ว1720
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 37 TH แปลไทย49 เดือน ที่แล้ว1376
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 36 TH แปลไทย49 เดือน ที่แล้ว1744
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 35 TH แปลไทย49 เดือน ที่แล้ว1642
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 34 TH แปลไทย49 เดือน ที่แล้ว1320
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 33 TH แปลไทย49 เดือน ที่แล้ว1384
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 32 TH แปลไทย49 เดือน ที่แล้ว1428
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 31 TH แปลไทย49 เดือน ที่แล้ว1342
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 30 TH แปลไทย49 เดือน ที่แล้ว1449
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 29 TH แปลไทย49 เดือน ที่แล้ว1377
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 28 TH แปลไทย49 เดือน ที่แล้ว1437
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 27 TH แปลไทย49 เดือน ที่แล้ว1384
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 26 TH แปลไทย49 เดือน ที่แล้ว1392
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 25 TH แปลไทย49 เดือน ที่แล้ว1434
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 24 TH แปลไทย49 เดือน ที่แล้ว1431
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 23 TH แปลไทย49 เดือน ที่แล้ว1476
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 22 TH แปลไทย49 เดือน ที่แล้ว1455
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 21 TH แปลไทย49 เดือน ที่แล้ว1488
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 20 TH แปลไทย49 เดือน ที่แล้ว1593
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 19 TH แปลไทย49 เดือน ที่แล้ว1479
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 18 TH แปลไทย49 เดือน ที่แล้ว1520
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 17 TH แปลไทย49 เดือน ที่แล้ว1517
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 16 TH แปลไทย49 เดือน ที่แล้ว1517
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 15 TH แปลไทย49 เดือน ที่แล้ว1582
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 14 TH แปลไทย49 เดือน ที่แล้ว1542
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 13 TH แปลไทย49 เดือน ที่แล้ว1757
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 12 TH แปลไทย49 เดือน ที่แล้ว1629
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 11 TH แปลไทย49 เดือน ที่แล้ว1624
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 10 TH แปลไทย49 เดือน ที่แล้ว1646
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 9 TH แปลไทย49 เดือน ที่แล้ว1664
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 8 TH แปลไทย49 เดือน ที่แล้ว1665
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 7 TH แปลไทย49 เดือน ที่แล้ว1670
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 6 TH แปลไทย49 เดือน ที่แล้ว1926
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 5 TH แปลไทย49 เดือน ที่แล้ว2088
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 4 TH แปลไทย49 เดือน ที่แล้ว2058
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 3 TH แปลไทย49 เดือน ที่แล้ว2458
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 2 TH แปลไทย49 เดือน ที่แล้ว2504
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 1 TH แปลไทย49 เดือน ที่แล้ว4723

แสดงความคิดเห็น